Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Air Liquide : Νέοι Στόχοι για το 2015

Air Liquide1Στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν στο οικονομικό περιβάλλον κατά το 2009 και το 2010, η Air Liquide προχώρησε στην επανεξέταση των αγορών μετά από τις αλλαγές που υπέστησαν σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αναγνωρίσει τις πιθανές ευκαιρίες τόσο σε επίπεδο κλάδων δραστηριότητας όσο και γεωγραφικών περιοχών, και να διαμορφώσει τους στόχους της για το 2015, τους οποίους και ανακοίνωσε με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρας του Επενδυτή» στις 13 Δεκεμβρίου στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Air Liquide αναμένει για τη χρονική περίοδο 2011-2015 μέση ετήσια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της από +8% μέχρι +10%, σε ομαλές συνθήκες. Εξάλλου, ο Όμιλος αναμένει σταθερή βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, με στόχο τουλάχιστον τα 200 εκατ. ανά έτος, με παράλληλη βελτίωση του ROCE, με στόχο την συγκεκριμένη περίοδο ποσοστά 12% - 13%. Τέλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου, ενισχύεται η δέσμευση στην Ευθύνη.

Οι παραπάνω προβλέψεις προκύπτουν από τη μελέτη της δυναμική των αγορών, όπως αυτή ορίζεται από μακροπρόθεσμες τάσεις. Τέτοιες είναι η ανάθεση της κάλυψης των αναγκών σε αέρια σε εξωτερικούς προμηθευτές, η παγκοσμιοποίηση και η εξειδίκευση των αγορών, η έντονη ζήτηση για ενέργεια και τεχνολογία, οι αυξανόμενες απαιτήσεις για καλή υγεία και ευ ζην, αλλά επίσης και η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος. Με βάση της παρούσες τάσεις, η αγορά των βιομηχανικών αερίων αναμένει ανάπτυξη με μέσο ετήσιο ρυθμό από+7% μέχρι +8%.

Ο Benoît Potier, Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Air Liquide, δήλωσε σχετικά: «Φιλοδοξία μας είναι να αποτελούμε μακροπρόθεσμα τον ηγέτη της βιομηχανίας μας με κριτήριο τις επιδόσεις μας και την υπευθυνότητα.. Από την ίδρυση του Ομίλου, οι θετικές επιδόσεις και το αίσθημα ευθύνης βρίσκονται στα γονίδιά του και φυσικά κρατούν περίοπτη θέση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ALMA 2015. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συνδέεται με επενδυτικό πλάνο 12 δις ευρώ για τη συγκεκριμένη περίοδο, θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους μας και να πραγματοποιήσουμε τη φιλοδοξία μας.

Η δυναμική ανάπτυξης της Air Liquide θεμελιώνεται στη δέσμευση των ομάδων της και στην ικανότητά της να συνδυάζει την ολοένα και πιο ενισχυμένη παρουσία της στις αναπτυσσόμενες αγορές με τις καινοτομίες για την απόκτηση επιπλέον μεριδίων αγοράς, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις προηγμένες οικονομίες. Παράλληλα, επιβεβαιώνονται οι πέντε μοχλοί ανάπτυξής μας: Ενέργεια, Περιβάλλον, Αναπτυσσόμενες Οικονομίες, Υγεία και Προηγμένη Τεχνολογία, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις βαθιές τάσεις της σημερινής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό είμαστε σίγουροι ότι η Air Liquide μπορεί να ακολουθήσει μακροπρόθεσμη πορεία ανάπτυξης, στηριζόμενη στα καθαρά αποτελέσματά της »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...