Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Καθαρά κέρδη 123 εκατ. ευρώ η ACHMEA, μητρική της INTERAMERICAN, κατά το πρώτο εξάμηνο

204% ο  δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου


Σε περιβάλλον δυσμενών οικονομικών και εμπορικών συνθηκών, η ACHMEA, ο ασφαλιστικός όμιλος στον οποίο ανήκει η INTERAMERICAN, κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο καθαρά κέρδη ύψους 123 εκατ. ευρώ. Η ACHMEA διατηρεί, ταυτόχρονα την ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωσή της με τον δείκτη φερεγγυότητας –κατά IGD, τη γενική Οδηγία της ΕΕ περί ασφαλιστικών εταιρειών- να φθάνει στο 204%. Ο ολλανδικών συμφερόντων πολυεθνικός ασφαλιστικός όμιλος παρουσίασε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εισπραχθέντα ασφάλιστρα 10 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 9 δισ. διατέθηκαν προς τους ασφαλισμένους για την κάλυψη δαπανών υγείας, απαιτήσεων έναντι ζημιών και για καταβολές υποχρεώσεων από συμβόλαια συντάξεων και ζωής.

«Προτεραιότητά μας  είναι η εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει έναντι των πελατών μας και τούτο το επιτυγχάνουμε απρόσκοπτα, ως συνεταιριστικός ασφαλιστικός όμιλος που βασίζεται στην ισχυρή οικονομική διάρθωσή του» επισημαίνει ο κ. Willem van Duin, πρόεδρος του Δ.Σ. της ACHMEA, συμπληρώνοντας ότι η οικονομική ισχύς του ομίλου οφείλεται στη σταθερή εστίαση των προσπαθειών για τον έλεγχο του κόστους και τη σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών, σε συνδυασμό με νέες πρωτοβουλίες για την ανταπόκριση στις ανάγκες και τα συμφέροντα των πελατών.

Ειδικότερα, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 17,6 δισ. ευρώ έναντι 18,1 δισ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, σημειώνοντας μια ελαφρά αύξηση στον κλάδο γενικών ασφαλειών, ενώ αντίθετα μειώθηκαν στον κλάδο υγείας, παρά τη λειτουργική ανάπτυξη του ομίλου στην περίθαλψη υγείας, καθώς επίσης και στον κλάδο ζωής. «Προχωρούμε, εστιάζοντας τις προσπάθειές μας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας» υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ACHMEA, που αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό πανευρωπαϊκά στον κλάδο υγείας. Σημειώνεται από τις εκτός έδρας ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου η πρωταγωνιστική παρουσία της INTERAMERICAN σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα εξαμήνου μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών στις ευρωπαϊκές χώρες όπου η ACHMEA έχει παρουσία, με την εταιρεία της Τουρκίας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...