Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Καθαρά κέρδη 26,6 εκατ. το 2013 για την INTERAMERICAN, αυξημένα κατά 27,8%

(Aπό αριστερά): Στο πάνελ ο Γ. Μαυρέλης – Γεν. Διευθυντής Εργασιών, Γ. Κώτσαλος – διευθύνων σύμβουλος, C. Mousinho – Γεν. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Γ. Καντώρος – Γεν. Διευθυντής Πωλήσεων & Merketing και Γ. Ρούντος – διευθυντής δημοσίων σχέσεων & ΕΚΕ Ομίλου INTERAMERICAN. 

Σχέδιο ανάπτυξης με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα 


Ηγετικό χαρακτήρα στην ασφαλιστική αγορά της επόμενης ημέρας προδίδουν τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η INTERAMERICAN για το 2013. Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους 26,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,8% έναντι του 2012 (20,8 εκατ.), ενώ αυξημένα είναι και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη της. Η παραγωγή συγκρατήθηκε σε υψηλό επίπεδο, φθάνοντας στα 393,9 εκατ. σε συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, μειωμένα λιγότερο έναντι του μέσου όρου της ασφαλιστικής αγοράς (8,1% έναντι 9,3%). Αξιοσημείωτη είναι η περαιτέρω βελτίωση του υψηλού δείκτη φερεγγυότητας, που υπολογίζεται πάνω από 300%. 


Κερδοφόροι ήταν και οι τρεις βασικοί τομείς δραστηριοτήτων της INTERAMERICAN. Στις γενικές ασφάλειες σημειώθηκαν κέρδη 11,7 εκατ., ενώ στις ασφάλειες ζωής και υγείας τα κέρδη ανήλθαν σε 15,1 εκατ. Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η εταιρεία είναι η πιο κερδοφόρος μεταξύ των εκτός Ολλανδίας θυγατρικών του ομίλου ACHMEA.

Στη διάθρωση των ασφαλιστικών εργασιών παρατηρείται σχετική ισορροπία με αυξημένη τη δυναμική των γενικών ασφαλειών, που έδωσαν μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 215,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι κλάδοι ζωής και υγείας έφθασαν στα 178,2 εκατ. (88,7 και 89,5 εκατ. αντίστοιχα). Με τα δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς, εκτιμάται ότι τα μερίδιο της εταιρείας αυξήθηκε σε 10,2% έναντι 9,9% το 2012. Η INTERAMERICAN πέτυχε καλύτερο combined ratio στις γενικές ασφάλειες (93,4%) κρατώντας το εντός στόχου και στις ασφάλειες ζωής και υγείας, έχοντας επιτύχει καλύτερες συμφωνίες με παρόχους, αποτελεσματικότερη διαχείριση ζημιών και καλύτερο underwriting.

Η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων της εταιρείας υπογραμμίζεται και από τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, την ανάπτυξη όλων των δικτύων διανομής και της ιδιαίτερης δυναμικής των απευθείας πωλήσεων, που συνδυάστηκαν με σημαντικές επενδύσεις σε λειτουργικές βελτιώσεις και με προϊοντικό σχεδιασμό στη βάση της τυποποίησης – απλοποίησης, της καθετοποίησης στη διαχείριση των ζημιών και των προωθημένων ψηφιακών εφαρμογών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά συνηγορούν στην ετοιμότητα της INTERAMERICAN εν όψει της εφαρμογής της οδηγίας Solvency II, τόσο ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσο και ως προς τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο
Το επικαιροποιημένο, τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας 2014-2016 στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στις εμπορικές γραμμές, με την υποστήριξη όλων των δικτύων της πολυκαναλικής διανομής –της πιο ευρυφασματικής στην ασφαλιστική αγορά- και με έμφαση στην απευθείας προώθηση πωλήσεων στις γενικές και στην ασφάλιση υγείας. Η σταθεροποίηση της απόδοσης, η διαχείριση των ζημιών (κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου), η περαιτέρω μείωση των αναλαμβανομένων κινδύνων στον κλάδο ζωής και η αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της πληροφορικής συνιστούν βασικές στρατηγικές επιλογές για την ισχυροποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της INTERAMERICAN. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας εγγράφεται και η κεφαλαιοποίηση των δομών υγείας που διαθέτει η εταιρεία. Η προσδοκώμενη αξία θέτει κατά σειρά προτεραιότητος για την εταιρεία μπροστά τις γενικές ασφάλειες, ακολουθεί η υγεία και έπεται η ζωή.

Αναφερόμενος στην πορεία της INTERAMERICAN ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος επεσήμανε: «Είναι γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία της κρίσης η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει υποστεί σημαντικές απώλειες που υπολογίζονται σε περισσότερα από 1,2 δισ. ασφάλιστρα. Κατά το διάστημα αυτό η INTERAMERICAN είχε πολύ καλύτερες επιδόσεις από την αγορά, χάρη στις αποφασιστικές κινήσεις και αλλαγές που πραγματοποιήσαμε οργανωτικά και λειτουργικά, με γνώμονα τον πελάτη. Η προσέγγισή των ασφαλισμένων, σήμερα, από την εταιρεία μας είναι πολύπλευρη, ολιστική και υπεύθυνη από κάθε άποψη. Θέλουμε να είμαστε η πλέον αξιόπιστη εταιρεία της αγορά μας και προς αυτή την κατεύθυνση, εξελίσσουμε την υλοποίηση ενός σχεδίου που τοποθετεί την INTERAMERICAN στο μέλλον, στη βάση των νέων αναγκών που διαμορφώνονται, των νέων οικονομικών δεδομένων που δημιουργούν την ανάγκη προϊόντων προσιτού κόστους, των ταχύτατων εξελίξεων στην τεχνολογία, της συνετής διαχείρισης των κινδύνων και φυσικά, των εποπτικών απαιτήσεων. Με απτή την πραγματικότητα στα δημόσια συστήματα ασφάλισης, η ιδιωτική ασφάλιση –εννοείται με όρους απόλυτης υπευθυνότητας και φερεγγυότητας- μπορεί να προβάλει ως λύση. Σε αυτή την προοπτική, η INTERAMERICAN έχει σταθεροποιήσει τη θέση της μέσα από έγκαιρες αλλαγές και καινοτομίες που ανταποκρίνονται στη νέα εποχή για τις ασφάλειες. Εξάλλου, η εταιρεία είναι εδώ και χρόνια ευθυγραμμισμένη με τις επιταγές του νέου θεσμικού πλαισίου, λόγω του μητρικού ομίλου».

Ο Μέτοχος
Η INTERAMERICAN εξακολουθεί να παραμένει εταιρεία αιχμής μεταξύ των θυγατρικών της ACHMEA και πρότυπο καινοτόμων εφαρμογών, ειδικότερα στη διανομή. Όπως τόνισε ο κ. Κώτσαλος, «η σύνδεση της εταιρείας με την ACHMEA, πέρα από την ενίσχυση της φερεγγυότητάς της, σημαίνει επίσης ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία».

Η ACHMEA κατά το 2013 παρουσίασε κερδοφορία μετά από φόρους της τάξεως των 344 εκατ. ευρώ, με ενοποιημένο δείκτη φερεγγυότητας 202%. Ο Όμιλος σημείωσε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 20,2 δισ. ευρώ, παραμένοντας ο πρώτος ασφαλιστής υγείας πανευρωπαϊκά. Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν, έφθασαν στα 19,1 δισ. ευρώ.

Η ACHMEA διαθέτει ίδια κεφάλαια στα 9,7 δισ. ευρώ και η πιστοληπτική της ικανότητα προσδιορίζεται σε Α+ (Standard & Poor’s).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...