Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

INTERAMERICAN “Easy Business”: νέο βελτιωμένο πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων

Στον βασικό κορμό του ελληνικού επιχειρείν, που τον αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απευθύνεται με το νέο βελτιωμένο πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων “Easy Business” η INTERAMERICAN. Η εταιρεία ανταποκρίνεται με τη νέα πρότασή της στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, λόγω της κρίσης, με βελτιώσεις στα ασφαλιζόμενα κεφάλαια και με περισσότερες καλύψεις, μειώνοντας κλιμακωτά και τα ασφάλιστρα, από 1% (ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 400.000 ευρώ) μέχρι και 8%.

Το πρόγραμμα της INTERAMERICAN είναι αναβαθμισμένο ως προς το ύψος του ασφαλιζομένου κτηρίου, που φθάνει στο 1 εκατ. ευρώ και του περιεχομένου, εως 500.000 ευρώ. Στις βασικές καλύψεις έχουν προστεθεί οι ζημιές από καπνό, οι αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων και τα έξοδα έκδοσης αδειών (πρόγραμμα Classic), οι ηλεκτρονικές βλάβες μηχανημάτων (πρόγραμμα Extra) και η κλοπή διάρρηξης χρηματοκιβωτίου, η ληστεία ταμείου, το προσωπικό ατύχημα ιδιοκτήτη, η αλλοίωση εμπορευμάτων, τα έξοδα μεταστέγασης και φύλαξης εμπορευμάτων και η απώλεια ενοικίων συνεπεία πυρκαϊάς (πρόγραμμα Total).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...