Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Νέα πρωτοποριακά προγράμματα υγείας από την INTERAMERICAN

Mε χαρακτηριστικό τους τη μείωση ασφαλίστρων

Σύστημα με τρία επίπεδα προγραμμάτων: Freedom, Optimum, Benefit

Γραμμή πορείας  στον ασφαλιστικό κλάδο υγείας χαράσσει και πάλι η INTERAMERICAN, ως πρώτη ασφαλιστική στον τομέα υγείας, με την ανανεωμένη στρατηγική της. Η εταιρεία παρουσίασε το νέο σύστημα ασφάλισης υγείας προωθώντας μια σύγχρονη αντίληψη καλύψεων, που χαρακτηρίζεται από τρία επίπεδα προγραμμάτων. Πρόκειται για τα προγράμματα Freedom, Optimum και Benefit που, με την απόλυτη ευελιξία προσαρμογής και μείωσης ασφαλίστρων, απευθύνονται στις ευρύτερες ασφαλιστικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες των ασφαλιζομένων και διακρίνονται για την απλότητά τους.

Τα προγράμματα Freedom, Optimum και Benefit ακολουθούν τη δομή του συστήματος υγείας Medisystem στους άξονες των εξωνοσοκομειακών παροχών (επισκέψεις σε ιατρούς και εξετάσεις) και των παροχών νοσηλείας (προϊοντική γραμμή νοσοκομειακών καλύψεων Medihospital). Συμπληρωματικά, οι δύο άξονες υποστηρίζονται από τα επιδόματα Medicash. Κοινά χαρακτηριστικά των τριών προγραμμάτων είναι το ετησίως ανανεούμενο συμβόλαιο και το κοινό τιμολόγιο για άνδρες και γυναίκες, ενώ και στα τρία περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας INTERAMERICAN. Η μείωση των ασφαλίστρων με τα νέα προγράμματα μπορεί να φθάσει για άντρα 35 ετών μέχρι 22% και αντιστοίχως για γυναίκα μέχρι 40% σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα ισόβιας κάλυψης.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα Medisystem Freedom o ασφαλιζόμενος έχει το υψηλότερο επίπεδο παροχών, με ανώτατο όριο κάλυψης τα 2 εκατ. ευρώ, απεριόριστες ιατρικές εξετάσεις εντός δικτύου υγείας INTERAMERICAN και νοσοκομειακή κάλυψη 100%, αλλά και μια σειρά άλλων υψηλού επιπέδου παροχών σε νοσοκομειακή υποστήριξη και επιδόματα (νοσηλείας και χειρουργικό) σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο. Το πρόγραμμα Medisystem Optimum, με ανώτατο όριο κάλυψης το 1 εκατ. ευρώ διαφοροποιείται ως προς τη νοσοκομειακή κάλυψη (80%) και τις παροχές με ανάλογη μείωση του ασφαλίστρου, ενώ το Medisystem Benefit παρέχει τη δυνατότητα της ιδιωτικής ασφάλισης με απαλλασσόμενο από την κάλυψη ποσόν από 2.000 μέχρι 10.000 ευρώ και συνεπώς με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο, έχοντας ως ανώτατο όριο κάλυψης τα 800.000 ευρώ. Και για τα τρία προγράμματα η αμοιβή χειρουργού καλύπτεται 100% από την INTERAMERICAN αν πρόκειται για συνεργάτη του δικτύου χειρουργών της εταιρείας. Οι διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις είναι απεριόριστες, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στο Freedom και με κλιμακούμενη, μικρή συμμετοχή του επί του τιμολογίου της εταιρείας στα προγράμματα Optimum και Benefit.

Αναφερόμενος  στη στρατηγική της INTERAMERICAN για την υγεία, ο Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, επισημαίνει: «Οι ανάγκες στην ασφάλιση της υγείας σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, δεδομένων των προβλημάτων του δημοσίου συστήματος υγείας. Στην INTERAMERICAN εστιάζουμε με καινοτόμες προτάσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη υποδομών στον τομέα, με έμφαση στη υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και στη δυνατότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες με αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς να γίνεται απαγορευτική η ασφάλιση υγείας για τις κοινωνικές ομάδες με χαμηλότερο εισόδημα. Αυτή τη στρατηγική, με γενικό πλαίσιο τη βελτίωση και απλοποίηση των προγραμμάτων σε διαδικασίες και όρους συμβολαίων αλλά και με προσιτά ασφάλιστρα, προωθούμε με τα νέα προγράμματα υγείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...