Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Air Liquide - Οικονομικά Αποτελέσματα Γ' Τριμήνου 2010

Αύξηση στις πωλήσεις κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2010 εμφανίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Air Liquide, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2009, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €3.429 εκατ., βελτιωμένες κατά +15,1%. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις από Αέρια και Υπηρεσίες έφθασαν στο ποσό των €3.043 εκατ., ενισχυμένες κατά +11% από τις περσινές, επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψη των καταναλώσεων στα επίπεδα που ήταν πριν την παγκόσμια οικονομική ύφεση.


Η σταδιακή βελτίωση των πωλήσεων στα Αέρια και τις Υπηρεσίες συνεχίστηκε και κατά το Γ’ τρίμηνο, με τον Σεπτέμβρη να παρουσιάζει την κορυφαία επίδοση. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από αύξηση των πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες (+29% στο τέλος του Σεπτέμβρη 2010) και ανάκαμψη στις προηγμένες οικονομίες (+7%).

Ο κλάδος Μεγάλες Βιομηχανίες αναπτύσσεται σταθερά, με ένα μεγάλο αριθμό νέων μονάδων παραγωγής που ξεκίνησαν να λειτουργούν. Ο κλάδος Βιομηχανικές Πωλήσεις – Εμπόριο επέστρεψε σε επίπεδα ανάπτυξης όμοια με αυτά του 2008, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης σε υγροποιημένα αέρια. Ο κλάδος Ηλεκτρονικής ευνοήθηκε από μία απότομη αύξηση στις πωλήσεις Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Συμπεριλαμβανόμενης της δραστηριότητας Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι, ο κλάδος Υγείας παραμένει σταθερός, συγκριτικά με τα ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα πωλήσεων του τομέα Υγιεινής το 2009, ως συνέπεια της γρίπης H1N1.

Τα προγράμματα απόδοσης βοήθησαν τον Όμιλο να πραγματοποιήσει τον στόχο για εξοικονόμηση € 200 εκατ. κατά το 2010, γεγονός που συνέβαλε σε μία ισχυρή λειτουργική απόδοση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Benoît Potier, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Air Liquide, δήλωσε:

“Το τρίμηνο αυτό δείχνει μία συνεχή αύξηση των πωλήσεών μας σε όλες τις οικονομίες, με τον αντίστοιχο ρυθμό να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. Αντικατοπτρίζει επίσης μία ανάκαμψη στον κύκλο επενδύσεων, όπως φαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό νέων συμβολαίων που υπογράφηκαν.
Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων επενδύσεων του 2010 για τα νέα αυτά έργα, στο τέλος του Σεπτέμβρη ήταν μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό ολόκληρου του 2009, κάτι που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας σε μακροπρόθεσμα έργα.
Βραχυπρόθεσμα, ο Όμιλος παραμένει ισχυρός στις κύριες αγορές, εφαρμόζοντας προγράμματα απόδοσης και διαχείρισης κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά του επιχειρησιακού προγράμματος ALMA.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνουμε τον στόχο μας για επιπλέον αύξηση των καθαρών κερδών του 2010, σύμφωνα με την μακροπρόθεσμη στρατηγική μας”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...