Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Air Liquide 2010: Σταθερές Αποδόσεις, Σημαντική αύξηση σε Πωλήσεις

Air Liquide1Image via WikipediaΑύξηση στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2010 ανακοίνωσε ο Όμιλος Air Liquide, παρουσιάζοντας σταθερές αποδόσεις και σημαντική βελτίωση στις πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη.

Αναλυτικότερα, κατά το 2010, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 13.488 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του +14,1%, από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ομίλου, και το λειτουργικό κέρδος έφθασε το 16,7%, αυξημένο κατά +40 μονάδες βάσης σε σχέση με το 2009, ειδικά χάρη σε προγράμματα βελτίωσης της απόδοσης τα οποία απέφεραν 280 εκατ. ευρώ μέσα στην χρονιά.

Η ανάκαμψη του κλάδου «Αέρια και Υπηρεσίες», ο οποίος σημείωσε αύξηση +10.3% κατά μέσο όρο συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή χρήση, επιταχυνόταν προοδευτικά κάθε τρίμηνο σε όλες τις περιοχές, ειδικά στις αναπτυσσόμενες οικονομίες (με ρυθμό +29% συγκριτικά με το 2009). Ταυτόχρονα, το 2010 σηματοδοτήθηκε από μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου «Μεγάλες Βιομηχανίες» σημειώνοντας ρεκόρ στην έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων, σταθερή απόδοση του κλάδου «Βιομηχανικές Πωλήσεις – Εμπόριο», ανάκαμψης του κλάδου «Ηλεκτρονική» και σταθερές αποδόσεις του κλάδου «Υγεία».

Οι καθαρές οφειλές ανήλθαν στα 5.039 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 183 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 55% των ιδίων κεφαλαίων. Η απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων αυξήθηκε στο 12,1%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2010, ο Benoît Potier, Πρόεδρος – Γενικός Δ/ντής του Ομίλου Air Liquide, δήλωσε:

«Το 2010 σηματοδοτήθηκε από την επανάκαμψη του ρυθμών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων και όλων των γεωγραφικών ζωνών, καθώς και από συνεχώς αυξανόμενες αποδόσεις. Ο Όμιλος ενίσχυσε τις θέσεις τους στις αναπτυσσόμενες Οικονομίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 19% των πωλήσεων Αερίων και Υπηρεσιών κατά το 2010. Η πρόοδος αυτή, η οποία συνδέεται με την υιοθέτηση προγραμμάτων βελτίωσης της απόδοσης, οδήγησε σε μία επιπλέον βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και σε ενίσχυση του ισολογισμού μας. Η επανεκκίνηση του κύκλου των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, η οποία υλοποιείται με την υπογραφή νέων συμβολαίων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, οδήγησε στον διπλασιασμό, σε σχέση με το 2009, του συνολικού ποσού που επενδύθηκε, το οποίο έφθασε τα 2,2 δις ευρώ. Η καινούργια αυτή δυναμική, ενισχυμένη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑLMA 2015, βασίζεται στους πέντε μοχλούς ανάπτυξης του Ομίλου (Ενέργεια, Περιβάλλον, Αναπτυσσόμενες Οικονομίες, Υγεία, Υψηλή Τεχνολογία) και θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται και να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο και με την προϋπόθεση ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος, η Air Liquide είναι σίγουρη ότι θα επιτύχει και το 2011 την αναμενόμενη αύξηση των καθαρών κερδών της. »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...