Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Συνέδριο για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Την Δευτέρα, 30 Μαΐ 2011, στο Αthens Information Technology (ΑΙΚ, Παιανία Αττικής), στις 09.30, διοργανώνεται από τον Κοινωνικό Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «ΕΔΡΑ» το πολύ σημαντικό και επίκαιρο Συνέδριο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Η πρόκληση της εποχής μας». Στόχος συνεδρίου είναι να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των Κοινωνικών εταίρων, των δημοσίων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Στην κοινωνία μας υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Το συνέδριο θα συμβάλλει στην ανταλλαγή ιδεών για την ανεύρεση λύσεων, στη δημιουργία συνεργειών, στη νομική και θεσμική ενημέρωση καθώς και στην έμπρακτη υποστήριξη, σύμπραξη & αλληλοβοήθεια ανθρώπων. Η αρωγή της Τεχνολογίας για την δημιουργία λύσεων αυτών των αναγκών είναι απαραίτητη και ουσιαστική.

Πώς, με τι δυναμικό, με τι μέσα και με ποιο τελικά τρόπο ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ! Η ανάπτυξη του καινούργιου αυτού τομέα της Οικονομίας είναι το ζητούμενο του Συνεδρίου. Η κοινωνική οικονομία αποτελεί μια ενεργητική παρέμβαση που εξελίσσεται στο πλαίσιο των αγορών και της κοινωνίας. Η δραστηριοποίηση αυτή εκπονείται με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και το συλλογικό πολύεπίπεδο κοινωνικό όφελος. Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία? Τι είναι το κοινωνικό επιχειρείν? Τι ανάγκες καλύπτει? Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης? Αυτά τα ερωτήματα θα επιδιωχθεί να προσεγγισθούν στις 30 Μαΐ 2011, στις 09.30, στο ΑΙΚ Παιανίας Αττικής, στο Συνέδριο «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία».

Η εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας αντιμετωπίζει δυσκολίες και προκλήσεις. Συνάμα όμως αποτελεί εφαλτήριο επιχειρηματικότητας και πηγή δημιουργίας λύσεων. Με λίγα επιτυγχάνονται πολλά. Η ευρηματικότητα και η καινοτομία ήταν πάντα οι δυνάμεις που αναπλήρωναν την έλλειψη χρημάτων γιατί στρατεύουν αποθέματα ψυχής, κουράγιου και δύναμης. Συσπειρώνουν και μοχλεύουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά που κατορθώνουν το ακατόρθωτο! Τα οφέλη δεν είναι αμιγώς χρηματικά και για λίγους, αλλά πολύ-επίπεδα, υλικά και άυλα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αποτέλεσμα της νέας πραγματικότητας είναι η δημιουργία ενός καινούργιου ανθρώπου αλληλέγγυου προς τον συνάνθρωπό του.

Οι εισηγητές θα δώσουν μόνο ένα σημαντικό κατά την άποψή τους στίγμα για να δημιουργήσουν συζητήσεις και προβληματισμό, για τα θέματα που πρέπει να δοθούν απαντήσεις από τις καλές πρακτικές και τις εμπειρίες των πολλών σημαντικών ειδημόνων που προσφέρθηκαν να συμβάλουν στον Συνεργατισμό και την Κοινωνική Οικονομία, με φροντίδα της κας Χ. Γαρδικιώτη (Υπεύθυνης Κέντρου Κοινωνικής Οικονομίας της ΕΔΡΑ). Πληροφορίες: Χριστιάνα Γαρδικιώτη, τηλ/φαξ: 210-5913826 724, crisgar@otenet.gr / mko.edra@gmail.com, http://hermes.ait.gr/KOA/gr/, www.edra-coop.gr.

Άλλωστε η ΕΔΡΑ συμμετέχει και το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της Κοινωνίας των Πολιτών για να υποστηρίζει τον Συνεργατισμό και την Κοινωνική Οικονομία.

Η Ομάδα Εργασίας για τον Συνεργατισμό & την Κοινωνική Οικονομία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ της Κοινωνίας των Πολιτών, προετοιμάζει συνάντηση-συζήτηση την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Συνεταιρισμών και εν όψει του Διεθνούς Έτους ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-2012 (όπως διεκήρυξε ο ΟΗΕ).

Μέχρι τότε, το πρώτο ραντεβού είναι για την Δευτέρα, 30/5/2011, στο ΑΙΚ-Παιανίας.

Για την καταγραφή. Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...