Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Η Βιομηχανία Χαλκού Αναζητά Μεγαλύτερη Δέσμευση σχετικά με την Αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Πόρων

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού (ECI) θα απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας (Green Week), να στραφεί σε δύο τομείς, αναφορικά με την αποτελεσματική στρατηγική των Ευρωπαϊκών πόρων: την έλλειψη δεσμευτικών στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας και την ανάγκη για διασφάλιση της παροχής πολύτιμων πρώτων υλών.

Ο χαλκός προσφέρει 50% μείωση στις απώλειες που προκαλούνται από ανεπαρκείς ηλεκτρολογικούς εξοπλισμούς και συστήματα που υπάρχουν σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Επιπλέον, στο τέλος του κύκλου ζωής του, ο ανακτημένος χαλκός είναι 100% ανακυκλώσιμος, ξανά και ξανά, χωρίς καμία απώλεια στην επίδοσή του. Μέσα στο 2009, το 45% της ευρωπαϊκής ζήτησης για χαλκό προήλθε από την διαδικασία της ανακύκλωσης.

Αυτές οι ιδιότητες, καθώς επίσης η εγγενής αντοχή του χαλκού και η ανθεκτικότητά του στη διάβρωση, τον καθιστούν απαραίτητο σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, ο χαλκός που έχει κλείσει τον κύκλο ζωής του (ρινίσματα), εξάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες ποσότητες για χώρες με χαμηλότερης ανάκτησης τεχνολογίες και φτωχότερες πρακτικές για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η δέσμευση στην ανάκτηση και ανακύκλωση χαλκού είναι προαπαιτούμενη για την δόμηση μια βιώσιμης Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ο ανακυκλωμένος χαλκός δεν κοστίζει, δεν καταναλώνει ενέργεια και δεν αυξάνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Γι’ αυτό το λόγο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη σχετικά με την ανάκτηση και την ανακύκλωση χαλκού στην Ευρώπη.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τo Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού (ECI) κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας - Green Week – στο Περίπτερο 7, όπου θα παρέχεται ενημέρωση από τους εμπειρογνώμονες του ECI, σχετικά με τους τρόπους που συμβάλλει ο χαλκός στην αποδοτικότητα και την καινοτομία.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Χαλκού είναι η προώθηση και προβολή των πλεονεκτημάτων του χαλκού για τις σύγχρονες κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη μέσω των κεντρικών γραφείων του στις Βρυξέλλες και του δικτύου των έντεκα εθνικών Οργανισμών Ανάπτυξης Χαλκού. www.eurocopper.org

Σχετικά με την Πράσινη Εβδομάδα (Green Week) Η Πράσινη Εβδομάδα είναι το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο σχετικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον. Το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι «Αποδοτικότεροι Πόροι – Χρησιμοποιείστε Λιγότερους, Ζήστε Καλύτερα», ec.europa.eu/environment/greenweek/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...