Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Η ROKAS RENEWABLES ολοκλήρωσε το Αιολικό Πάρκο Αραχναίο

Η IBERDROLA RENOVABLES, μέσω της θυγατρικής της ROKAS RENEWABLES, ολοκλήρωσε την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου Αραχναίο II, δυναμικότητας 38MW, στο Όρος Αραχναίο κοντά στο Ναύπλιο στην Πελοπόννησο. Το Αιολικό Πάρκο βρίσκεται σήμερα σε δοκιμαστική λειτουργία, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο ελέγχου της λειτουργίας του, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εταιρείας στην Ελλάδα στα 257,5 MW.

To Αιολικό Πάρκο Αραχναίο II διαθέτει 19 ανεμογεννήτριες τύπου Gamesa G80 & G87 δυναμικότητας 2MW έκαστη. Οι εργασίες εγκατάστασής του συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων την κατασκευή ενός υποσταθμού και οδών πρόσβασης μήκους 12χλμ, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου και την επέκταση της υπόγειας σύνδεσης Μέσης Τάσης με τον υποσταθμό. Η εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου Αραχναίο II έχει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την κοινωνία, καθώς υπολογίζεται ότι οι τοπικοί καταναλωτές θα ωφεληθούν από συνολική μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των €67.830 ανά έτος, ενώ οι τοπικές κοινωνίες θα λαμβάνουν περίπου €115.000 ετησίως, μέσω του μηχανισμού στήριξης που προβλέπει ο νόμος. Επιπλέον, το «Πράσινο Ταμείο» της χώρας για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων θα ενισχυθεί με €20.350 ετησίως ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του έργου.

Το Αιολικό Πάρκο Αραχναίο II αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 77.220 τόνους/έτος*, που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές περίπου 30.000 αυτοκινήτων μέσης κατανάλωσης. Όπως δείχνουν και τα στοιχεία, το Αιολικό Πάρκο που εγκατέστησε η ROKAS RENEWABLES θα παίξει ζωτικό ρόλο στις προσπάθειες της χώρας να υλοποιήσει τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της στα πλαίσια της Ε.Ε. και θα συνεισφέρει στα στρατηγικά της σχέδια στον τομέα της ενέργειας.

Η ROKAS RENEWABLES είναι ηγέτης στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με 17 Αιολικά Πάρκα σε λειτουργία και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 257,5 MW. Από το 2004, η εταιρεία είναι μέλος του ομίλου IBERDROLA RENOVABLES, του παγκόσμιου ηγέτη στην Αιολική Ενέργεια**, τόσο σε επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος με 12.532 MW όσο και σε επίπεδο παραγωγής με 25.405 εκατ. kWh το 2010.

Η IBERDROLA RENOVABLES έχει παρουσία σε 23 χώρες και εγκαταστάσεις σε 12 αγορές: Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, Μεξικό, Γερμανία, Βραζιλία και Ουγγαρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...